Nasza oferta

Budowa i zasada działania oczyszczalni NV

 

Technologia reprezentowana przez firmę Traidenis-Pol jest połączeniem zalet techniki osadu czynnego oraz złoża biologicznego. Osad czynny gwarantuje przydomowej oczyszczalni wysoką redukcję zanieczyszczeń, z kolei błona biologiczna osiadła na złożu zapewnia stabilną pracę, nawet w przypadku nierównomiernego dopływu ścieków czy chwilowego braku dostarczania surowych ścieków (np. okresy urlopowe). Jednoczesne zastosowanie obu wymienionych technologii pozwoliło wyeliminować ich słabe punkty oraz uzyskać najwyższy stopień oczyszczenia ścieków.

Oczyszczalnia NV została przemyślana w taki sposób, aby użytkownik jak najmniej ingerował w jej funkcjonowanie. Idąc w tym kierunku zaprojektowano i wdrożono typoszereg oczyszczalni NV. W ich budowie wyróżnia się jedynie dwie komory, wewnętrzną (komora napowietrzania) oraz zewnętrzną, pełniącą rolę osadnika wtórnego. Ścieki wpływają do komory wewnętrznej, gdzie są napowietrzane przez powietrze dostarczane za pomocą dmuchawy membranowej.

 

Powietrze spełnia tu podwójną funkcję, dostarcza tlen mikroorganizmom umożliwiając im tym samym namnażanie się, a unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują mieszanie się ścieków. W komorze napowietrzania dzięki pracy osadu czynnego i złoża biologicznego następuje oczyszczanie ścieków, a opadające na dno cząsteczki stałe są ponownie podrywane ku górze przez powietrze. Z komory wewnętrznej osad czynny trafia do komory zewnętrznej (sadnika wtórnego), gdzie sedymentuje, a oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni poprzez koryto z przelewem pilastym.

 

Typoszereg  4 oczyszczalni NV stanowi idealne rozwiązanie dla:

 • budynków mieszkalnych,
 • wiejskich szkół,
 • ośrodków zdrowia,
 • lecznic,
 • punktów gastronomicznych,
 • ośrodków kempingowych,

oraz wielu innych obiektów, dla których zastosowanie indywidualnej oczyszczalni jest jedynym rozwiązaniem gospodarki ściekowej.

Zalety oczyszczalni NV

  • Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 98% eliminacji BZT5)
  • Posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013
  • Niskie koszty eksploatacji.
  • Bezzapachowa i cicha praca oczyszczalni.
  • Brak elementów ruchomych, wymagających stałego nadzoru oraz kontroli
  • Jedynym elementem elektrycznym jest energooszczędna dmuchawa. Brak sterowników, elektrozaworów, pomp zużywających prąd i wymagających kosztownych serwisów.
  • 3 wysokości korpusu górnego oczyszczalni umożliwiają jej zagłębienie poniżej 1,2 m bez stosowania przepompowni ścieków.
  • Oczyszczone ścieki są bezbarwne i bezwonne.
  • Proste metody usuwania osadu.
  • Bardzo mała powierzchnia montażu.
  • Możliwość montażu w każdych warunkach gruntowo-wodnych.
  • Możliwość montażu pod terenem przejezdnym.
  • Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może dokonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji).
  • Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy wzmocnionej włóknem szklanym).
  • 20-LETNIA GWARANCJA


Modyfikacje oczyszczalni  NV

 • NV-a-  Urządzenie składa się z dwóch komór znajdujących się w jednym zbiorniku. Ścieki wpływające do urządzenia trafiają do wewnętrznej, środkowej  komory, gdzie mieszane są za pomocą powietrza. Powietrze dostarczane jest za pomocą dmuchawy membranowej.  Oczyszczanie ścieków jest możliwe dzięki pracy osadu czynnego który odżywia się substancjami zawartymi w ściekach.  Z komory napowietrzania osad  czynny trafia do komory zewnętrznej (osadnik wtórny) gdzie sedymentuje, a oczyszczane ścieki wypływają z oczyszczalni poprzez koryto z przelewem pilastym. Osad nadmierny usuwany jest za pomocą wozu asenizacyjnego!
 • NV-m- urządzenie  te różni się od modyfikacji oczyszczalni typu „a” tym, że posiada worek filtracyjny zawieszony wewnątrz oczyszczalni ścieków. Worek wypełnia osad nadmierny, który można usunąć ze zbiornika oczyszczalni. Pozwala to na własną regulację wypróżniania worków i oszczędności z tytułu rezygnacji z wozu asenizacyjnego!

 

 

P.P.H.U. MARECO, Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, tel. +48 507 823 352

Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski