Nasza oferta

Oferujemy Państwu wykonanie naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków z oczkiem wodnym*

1. Charakterystyka technologii.

Podstawowa zasada oczyszczania w niniejszym systemie polega na wykorzystaniu ogromnej naturalnej siły tkwiącej w gruncie, zasiedlonym przez liczne organizmy glebowe (mikroorganizmy), przystosowane do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dlatego też zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej denitryfikacyjnego złoża korzeniowego. Za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie, jednak w utrzymaniu odpowiednich warunków dla bakterii bardzo ważną rolę pełnią rośliny oraz drobne organizmy zwierzęce. Proces biologicznego oczyszczania ścieków wspierany jest procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzącymi równocześnie w gruncie filtra roślinnego oraz złoża korzeniowego. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w naszych oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, jest to istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.

Technologia oczyszczalni roślinno-stawowych opiera się o procesy mechaniczne i fizyczno-chemiczne, zachodzących w 4 elementach, z których składa się oczyszczalnia: Osadnik przepływowy, Przepompownia, Filtr roślinny, Złoże korzeniowe.

2. Opis techniczny do obiektów

Osadnik i przepompownia

Do mechaniczno-biologicznego podczyszczania ścieków surowych założono instalację osadnika z tworzyw sztucznych. Ścieki bytowe dopływają z budynku kanałem sanitarnym do osadnika, którego pojemność użytkowa musi być dostosowana do ilości mieszkańców. W osadniku ścieki ulegną mechanicznemu i częściowo biologicznemu podczyszczeniu, następnie przelewać się będą do pompowni ścieków. 

Filtr roślinny

Filtr roślinny zaprojektowano w nasypie w celu uzyskania naturalnego przepływu ścieków oczyszczonych do denitryfikacyjnego złoża korzeniowego. Na początku należy uformować skarpy z ziemi. Dno wyłożyć folią. Następnie należy usypać pierwszą warstwę filtracyjną ze żwiru płukanego, następnie drugą warstwę z piasku a na koniec trzecią warstwę z kory. W korze należy zaszczepić florę bakteryjną. Na powierzchni kory rozłożyć system rozprowadzający. Następnie obsadzić filtr roślinami makrofitowymi.

Złoże korzeniowe (oczko wodne)

Złoże korzeniowe wykonać w wykopie. Skarpy należy obłożyć płytami ażurowymi. Denitryfikacyjne złoże korzeniowe należy obsadzić odpowiednim gatunkiem roślin makrofitowych,

* na podstawie Biura Opracowań Inżynieryjnych ECOVERDE.

 

P.P.H.U. MARECO, Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, tel. +48 507 823 352

Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski