Nasza oferta

Oczyszczalnie Kingspan

BioDisc 18 – 150 RLM

Oczyszczalnie z obrotowym złożem biologicznym

Sercem oczyszczalni jest obrotowe złoże biologiczne. Tlen niezbędny do rozwoju bakterii tlenowych (oczyszczania biologicznego) dostarczany jest dzięki zastosowaniu wolnoobrotowego silnika o niewielkiej mocy.

Na tarczach częściowo zanurzonych w ściekach, wytwarza się błona biologiczna- zespół bakterii tlenowych żywiących się substancjami organicznymi zawartymi w ściekach. Ze zbiornika wypływa oczyszczony ściek!

 

 

Zasada działania

BioDisc® zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku;

 • Osadnik wstępny: ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Pozbawiona części stałych, ale ciągle zanieczyszczona ciecz dostaje się do położonej wyżej,
 • Pierwszej części złoża tarczowego (oczyszczanie tlenowe): tarcze napędzane przez silnik obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz.
 • System czerpakowy: przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków w stałej ilości w ciągu każdej godziny- równoważnie dopływu.
 • Druga część złoża tarczowego (doczyszczanie tlenowe): ścieki doprowadzane do tej sekcji, są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia oczyszczając ściek.
 • Osadnik wtórny: prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego, do którego trafiają także obumarłe bakterie ze strefy tarcz. Ścieki oczyszczone, wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.

 

Zastosowanie

Rozwiązanie kierowane jest na obiekty typu bloki mieszkalne, hotele, pensjonaty, szkoły, skupiska domostw, małe wsie,a więc wszędzie tam, gdzie ściek powinien być lokalnie oczyszczany.

 

Modele oczyszczalni BioDisc:

 • BioDisc BC, max. 3,6m3/d, do 18 RLM, silnik mocy 75W,
 • BioDisc BD, max. 5,0m3/d, do 25 RLM, silnik mocy 75W,
 • BioDisc BE, max. 7,0m3/d, do 35 RLM, silnik mocy 75W
 • BioDisc BF, max.10,0m3/d, do 50 RLM, silnik mocy 120W
 • BioDisc BG, max.14,0m3/d, do 70 RLM, silnik mocy 180W
 • BioDisc BJ, max.20,0m3/d, do 100 RLM, silnik mocy 250W
 • BioDisc BK, max.25,0m3/d, do 125 RLM, silnik mocy 370W
 • BioDisc BL, max.30,0m3/d, do 150 RLM, silnik mocy 370W
 • Większe ilości: układy łączone, max 600RLM

 

Najważniejsze zalety

 • Bardzo wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona certyfikatem CE; testy zgodne z PN-EN:12566-3+A1:2009: BZT5-96%, ChZT-89%, zawiesina-95%, azot amonowy-89%, oraz deklaracją zgodności zgodnie z PN-EN:12255 (powyżej 50 RLM).
 • Trwały, monolityczny zbiornik wykonany z odpornego na agresywne środowisko GRP.
 • Odporna na nierównomierność dopływu technologia.
 • Pełna skuteczność osiągana przy dopływie 10-30% (!).
 • Łatwy dostęp z poziomu pokryw.
 • Cicha praca.
 • Brak nieprzyjemnych zapachów.
 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Certyfikat CE.
 • Zautomatyzowana praca.
 • 30 lat doświadczeń zaowocowała ponad 250 tyś. instalacji na terenie Europy (także rynki Skandynawii).

 

P.P.H.U. MARECO, Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, tel. +48 507 823 352

Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski